درباره ما

انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) جمهوری اسلامی ایران، تنها انجمن ملی ورزش MMA در ایران که توسط وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و همچنین کمیته ملی المپیک به ریاست آقای یوسف بهتری به رسمیت شناخته شده است. این انجمن فعالیت خودش تحت نظارت فنی و حمایت فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی جمهوری اسلامی ایران از ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ در تهران آغاز کرده است.
همچنین آقای مجید علی نژاد از تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۰ رسماً به عنوان مدیر اجرایی انجمن مذکور منصوب شدند.