درباره ما

انجمن هنرهای رزمی ترکیبی (MMA) جمهوری اسلامی ایران، تنها انجمن ملی ورزش MMA در ایران که توسط وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و همچنین کمیته ملی المپیک به ریاست آقای یوسف بهتری به رسمیت شناخته شده است. این انجمن فعالیت خودش تحت نظارت فنی و حمایت فدراسیون انجمن‌های ورزش‌های رزمی جمهوری اسلامی ایران از ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ در تهران آغاز کرده است.
در حال حاضر یوسف بهتری رئیس انجمن MMA ایران، نایب رئیس فدراسیون آسیایی MMA(AMMA) و رئیس فدراسیون MMA آسیایی میانه است.